ישאר דומע
הצופתל תורבח תופרטצה
םירבחל הצלמה וחלש
רתאב םוסרפ
םיפדעומל ונתוא ופיסוה
ןותיעב ונילע ובתכ
ליימ וחלש

  

מנגנון הפצת קורות חיים


המנגנון החכם של פורטל פרנסה, מאפשר לכם הגולשים להפיץ חינם וללא תשלום את קורות החיים שלכם לחברות השמה מבלי שתצטרכו לשלוח לכל חברה בנפרד. קורות החיים ישלחו לעשרות חברות באימייל ובמידה והן ימצאו משרה ההולמת את כישוריכם, הן תחזורנה אליכם. נדגיש כי קורות החיים נשלחים אל חברות השמה וכ"א ולא אל מחלקות גיוס בחברות אחרות.

ניתן להשתמש במנגנון פעם בשבועיים בלבד
המנגנון בנוי משלושה שלבים

שלב ראשון:

 

באפשרותך ליצור קורות חיים בעזרת האשף או להעלות קובץ קורות חיים מוכן לשרת.

  

בחרו רק אחת מבין האפשרויות הבאות:

 
1. העלאת קובץ קורות חיים

2. יצירת קורות חיים בעזרת אשף


  


pcon.co.il


Kones.co.il
  
.קוח פ"ע שנעהל יופצ תאז השועה לכ .'תושו ינזח דרשממ שארמ בתכב רושיא אלל ונממ קלח לכ וא ולש טמרופה ,רתאה תא קיתעהל ןיא
    
  
Google