ישאר דומע
הצופתל תורבח תופרטצה
םירבחל הצלמה וחלש
רתאב םוסרפ
םיפדעומל ונתוא ופיסוה
ןותיעב ונילע ובתכ
ליימ וחלש

  

אשף הפצת קורות חיים-שלב שני

  

העלאת קובץ


הערות:
1. על מנת שחברות ההשמה וכ"א יוכלו לראות את תוכן הקובץ המצורף ועל מנת שלא יופיע להן תוכן הקובץ בג'יבריש, מומלץ לשמור את הקובץ כקובץ 6DROW או 7DROW
2. ניתן להעלות מסמכי וורד בלבד עם סיומת COD
3. ניתן להעלות קבצים בגודל של עד 57BK בלבד

 


ץבוק תפסוה לע השקהה רחאל
טלקנ ץבוקה םהב תוקד 2 -כ דע ןיתמהל אנpcon.co.il


Kones.co.il
  
.קוח פ"ע שנעהל יופצ תאז השועה לכ .'תושו ינזח דרשממ שארמ בתכב רושיא אלל ונממ קלח לכ וא ולש טמרופה ,רתאה תא קיתעהל ןיא
    
  
Google